Aktualności

Zbiórka w dniu 21 lipca godz. 8.30 parking CRS ul. Sulechowska. 

Zabieramy:

- buty szutrówki lub buty korki i buty halówki

- czerwony strój treningowy ( dodatkowo jak ktoś ma to strój meczowy )

- koszulki treningowe 

- dres

- ortalion

- getry

- ochraniacze

- bidon

- ręczniki

- klapki 

- kąpielówki

- czapka z daszkiem

- środki czystości

- kosmetyki do opalania

- bieliznę ( skarpetki , itp. )

Na drogę proponujemy dać dzieciom wodę i małe drugie śniadanie , owoce.

Przyjazd planujemy na godzinę 14.00

Do godziny 15.00 - zakwaterowanie , 15.00 TRENING

 

Nie zabieramy piłek !!!

 

Rodzice którzy sami zawożą dzieci bardzo proszę aby do godz. 14.00 się zameldować u Trenera Darka.

 

W czerwcu wszystkie nasze grupy zakończyły zajęcia sezonu 2018/2019. My byliśmy z aparatem zrobić kilka zdjęć na zakończeniu grup: Białej, Brązowej i Smerfów.

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków MUKS 11 Zielona Góra

Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 11 Zielona Góra, zgodnie z paragrafem 17 Statutu Klubu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu na dzień
27 czerwca 2019 roku o godz. 18:30, które odbędzie się w siedzibie klubu sportowego „Sparta Łężyca” przy ul. Sportowej, 66-016 Łężyca (boisko w Łężycy).

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie następny termin rozpoczęcia zebrania zgodnie z paragrafem 17 Statutu Klubu ustala się na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 18:45 w siedzibie klubu sportowego „Sparta Łężyca” przy ul. Sportowej, 66-016 Łężyca (boisko w Łężycy).

Porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej oraz sekretarza zebrania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok (uchwała WZC nr 1/2019).
6. Przedstawienie planu rocznego (budżet i program sportowo – organizacyjny) na rok 2019.
7. Zatwierdzenie planu rocznego 2019 (uchwała WZC nr 2/2019).
8. Wolne wnioski i sprawy różne

 

Trening GRUPA POMARAŃCZOWA 

poniedziałek godz. 17.00

boisko przy SP 11 Zielona Góra

 

UWAGA ZMIANA !!!!

22 styczeń

GRUPA POMARAŃCZOWA i GRUPA FIOLETOWA

godz. 17.30 - 18.30