Przypominamy , że w związku z rozpoczęciem zajęć w miesiącu maju 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA wróciła do kwoty 70 zł za miesiąc.

Składkę w kwocie 70 zł wpłacamy od miesiąca maja do 10 dnia każdego miesiąca.