Zawiadomienie
o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków MUKS 11 Zielona Góra

Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 11 Zielona Góra, zgodnie z paragrafem 17 Statutu Klubu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 28 stycznia 2020 roku o godz. 17:00, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 3D w sali 112.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia zebrania zgodnie z paragrafem 17 Statutu Klubu ustala się na dzień 28 stycznia 2020 roku o godz. 17:15, w Szkole Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 3D w sali 112.

Porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej oraz sekretarza zebrania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składki członkowskiej (uchwała WZC nr 1/2020).
4. Wolne wnioski i sprawy różne

Treść uchwały